Εγγραφή Προσωπικού Βιογραφικού στην Έκδοση: «Ελλάδα 2004 Βιογραφίες Συγχρόνων Προσωπικοτήτων του Ελληνισμού» - Τόμος Γ' Ξ-Ω

in Προσωπικό Βιογραφικό

Ελληνική Εθνική Γραμμή, Οικουμενικός Ελληνισμός  ΕΠΕ Συλλεκτική Έκδοση, Αθήνα 2004

 

Δείτε το βιογραφικό