Τιμητική Πλακέτα στην Επιχείρηση "ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ Α.Ε." για τη συμμετοχή της στα Επενδυτικά Προγράμματα Έτους 1998 που διαχειρίστηκε η Εταιρεία Επιμελητηρίων Πελοποννήσου

in Τιμητική Πλακέτα

Φορέας : Επιμελητήριο Κορινθίας

 

Περισσότερα