Δ. Ραψωματιώτης : «Η ψυχολογία, η δύναμη, η συνεργασία μπορούν να μας βοηθήσουν»

">https://youtu.be/JNfqsBUVXno