Με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κώστα Μίχαλο, την Υπουργό Θεοδώρα Τζάκρη και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε

Με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κώστα Μίχαλο, την Υπουργό Θεοδώρα Τζάκρη και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε

test

Date

27 Απριλίου 2017

Tags

Δημήτρης Ραψωματιώτης